Nowości
Helene B. Grossmann : Share the Light
Bruce Nauman : a contemporary
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Barbara Takenaga
Historia muzyki