Nowości
Kultura wizualna w Polsce. Tom 1,
Culture of Curating and the Curating of Culture(s)
Cyrillize it! : A Guide on Cyrillic typography for graphic designers = Kirillièiruj! : Gid po kirilličeskoj tipografike dlâ grafičeskih dizajnerov
Wy-twórcy książek : historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u
Zakrywam to, co niewidoczne : wywiad-rzeka