Nowości
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Galeria Działań : 1991-1995 = The Gallery of Action
Ćwiczenia ze sztuki : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 28.01-17.09.2022
Maria Jarema : wymyślić sztukę na nowo
Tkaniny z grobu królowej Jadwigi