New items
User friendly : jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę
Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour
Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego a potrzeby duchowe współczesnego człowieka, doświadczenia historyczne i nowe formy charakterystyczne dla XX i XXI wieku, na podstawie polskich realizacji oraz własnych doświadczeń projektowych i realizacji
Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich : problematyka ochrony
UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice : Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others