New items
Poblask
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Jagielski : zarys
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995