New items
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Kobiety z obrazów : Polki
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)
My i oni : sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie = We and those before us : ancient art in the National Museum in Warsaw
Porządek w projektowaniu : siatki w projektowaniu graficznym - teoria i praktyka