New items
Malarki warszawskie : szkice ze sztuki zwanej naiwną = Warsaw painters : sketches from the art called naïve
Maciej Aleksandrowicz : sprawiedliwość = justice
Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour
Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL-u
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022