New items
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa
Pracownia Fotografii Kreacyjnej = Studio of Creative Photography = Der Kurs für Kreative Fotografie
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Zográfoi - Glýptes - Charáktes : scholí efarmosménon technón kai politismoú = Painters - Sculptors - Printmakers : School of Applied Arts & Culture
Note = Zapis