New items
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Obrazy użytkowe i Horyzonty
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych