New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
essential Joseph Beuys
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Data visualization for design thinking : applied mapping
May Morris : arts & crafts designer