Nowości
Wyrażanie niewyrażalnego : mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce... : w 100-lecie śmierci Léona Bloy
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu : sztuka sakralna
Opakowania czyli perfumowanie śledzia : o grafice, reklamie i handlu w PRL-u
Percepcja przestrzeni