New items
Mały człowiek
W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające przenoszę się myślą = In these days of tumult, heat and dazzle I retreat in my mind
Wincenty Kućma : relief, 2016-2022
Wokół własnej osi : praca doktorska "Wrażenie poznania - akt twórczy jako akt poznania" = Around my own axis : doctoral thesis "Impression of cognition - act of creation as act of cognition"
Droga artysty - ślady, czyli Podróż od twarzy do twarzy, bez lansu i "parcia na szkło"