New items
Propaganda w świecie nowych plemion : perspektywa medioznawcza
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Jastrzębowski : Kompozycja brył i płaszczyzn 11.11.2023-17.03.2024
Feminizmy : historia globalna
Uwierzyć w niemożliwe : o witrażach Teresy Marii Reklewskiej