New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Kobiety Fotonu
Choroba jako metafora ; AIDS i jego metafory
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies
Historia projektowania graficznego