New items
Wzornik alternatywnych symboli śmierci opatrzonych komentarzami
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Komunikacja niewerbalna w filmach animowanych
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi