New items
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Plakaty = Posters
Edvard Mìlâr tvorčì šlâhi ta pošuki ìstini
Hieronim Bosch
Warsaw recommendation on recovery and reconstruction of cultural heritage