New items
Zostały mi słowa miłości : Maria Hiszpańska-Neumann : życie i twórczość
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Kalejdoskop : wystawa wykładowców Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, styczeń-luty 2020 Galeria Stara Prochownia
Lygia Pape : The Skin of All