New items
Natalia LL : sum ergo sum
Wprost 1966-1986 : Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś
Kiki Smith
It's all about shoes
Malarki warszawskie : szkice ze sztuki zwanej naiwną = Warsaw painters : sketches from the art called naïve