Nowości
Genre, portrait and other works
Ochrona zabytków : historia, doktryny, systemy prawne
Postprodukcja : kultura jako scenariusz - jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat
Galeria szaleńca : najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki
Galeria Sztuki XIX Wieku : przewodnik