New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Data visualization for design thinking : applied mapping
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition