Nowości
Joe Zucker
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
V&A Book of Colour in Design
Klan Malczewskich
Opt Art : from mathematical optimization to visual design