Nowości
Droga artysty - ślady, czyli Podróż od twarzy do twarzy, bez lansu i "parcia na szkło"
George Segal
Alegorie i inne opowieści : grafiki i porcelana : wiersze
International Poster Biennale in Warsaw : the olympic games of the poster, June 9 - July 15, 2018
Dorośli do sztuki : 2022