Nowości
Sto zabytków na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Zostały mi słowa miłości : Maria Hiszpańska-Neumann : życie i twórczość
Memorias australes desde el Rio de la Plata hasta el Canal del Beagle
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Stanisław Ryszard Kortyka : 50 lat pracy twórczej : 1969-2019