New items
Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe
Od malarstwa do fotografii : od fotografii do malarstwa
Droga artysty - ślady, czyli Podróż od twarzy do twarzy, bez lansu i "parcia na szkło"
Marcel Dzama : Puppets, Pawns, and Prophets
Pomiędzy prawdą a zmyśleniem - u źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym