New items
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Projektant i użytkownik : konteksty komunikacji wizualnej
Męska rzecz
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze