Nowości
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Coming out : najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2018 = Coming out : best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2018
Strange Clay : Ceramics in Contemporary Art
Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe
Rysunek 26 : Pracownia Rysunku 26 2021/22 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki : Rysunek 27 : Pracownia Rysunku 27 2021/22 ASP w Warszawie, Wydział Grafiki