Nowości
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Jagielski : zarys
Andrzej Zwierzchowski : obraz w obraz : malarstwo
Jej nieruchomość - krajobraz