Nowości
Nieufność : źródła i konsekwencje
Historia seksualności. T. 3,
Krytyka fotografii : jak rozumieć obrazy
Sławomir Toman : obrazy = paintings
Franz Kafka : Rysunki