New items
İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi : 10 yıl 2011-2020 = Istanbul Rotary Art Award Competition and Exhibition : 10 years 2011-2020
Poster : A Visual History
Kissprint 2019 : wystawa grafiki artystycznej, Elektrownia Powiśle, Warszawa, 21-23.06.2019
Wierny-portret
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018