New items
Język procesu we współczesnej grafice polskiej
Wizualne podstawy nauki o świetle i barwie. Cz. 1, Cz. 2,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka
Coming out : najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2018 = Coming out : best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2018
Upcoming : wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021 = Upcoming : selected degree pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021