New items
Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Art of Polish Poster
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r