New items
Ekspresja : lwowska rzeźba rokokowa
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984
Proroctwa
Iro : The Essence of Colour in Japanese Design
Art in Renaissance Italy 1350-1500