New items
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Art of Contemporary China
İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi : 10 yıl 2011-2020 = Istanbul Rotary Art Award Competition and Exhibition : 10 years 2011-2020
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020