Nowości
Projekt Mnemosyne Aby'ego Warburga
Myszka Miki : kawa "Zombo"
Neoplastic room : initial state
Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia
Czas jest najprostszą rzeczą : Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz : Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 8 kwietnia-17 lipca 2022 r