New items
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Zbliżenia : szkice o polskich artystach = Close-ups : sketches on Polish artists
Zimna rewolucja : społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu, 1948-1959
Jaroslav Uhel