New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Andrzej Zwierzchowski
Art of Society 1900-1945 : the Nationalgalerie Collection
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie