New items
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Ostatnia minuta : pieszo przez antropocen
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
Sztuka domeny publicznej
Franz Kafka : Rysunki