New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Modernizm żydowsko-polski : Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Design i moda w przedwojennej Polsce
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water