New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Vitamin C : Clay + Ceramic : in contemporary art
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Dorota Grynczel : twórczość