New items
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Joan Miró
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Feminatywy w Akademii : słowniczek
Uwagi o barwach