New items
Transfashional Post/Inter/Disciplinary Lexicon
Rysunek 26 : Pracownia Rysunku 26 2021/22 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki : Rysunek 27 : Pracownia Rysunku 27 2021/22 ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
Przestrzeń analityczna konserwacji
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
Język procesu we współczesnej grafice polskiej