New items
Transfashional : Experimental Fashion in the Context of Contemporary Art
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Klan Malczewskich
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014