New items
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Nan Goldin
Historia fabryki
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków