New items
Kryształy Zagłębia : projektanci szkła 1960-2000 = Crystals of the Zagłębie region : glass designers 1960-2000
Judasz
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu = The 45th Painting Biennale Bielska Jesień 2021 : under the auspices of the Minister of Culture, National Heritage and Sport
Kazimir Malevič : kiïvsʹkij aspekt = Kazimir Malevich : Kyiv Aspect