Nowości
Dominik : wystawa malarstwa z cyklu Artyści Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ASP 3A, 19 marca-5 kwietnia 1996 r
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Wincenty Kućma : relief, 2016-2022
Cichy memoriał
Art of Contemporary China