New items
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie