Nowości
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
Pride 2021
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures