New items
Jacek Jagielski : resume*
Nicholas Nixon : Closing the Distance
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Wizualne podstawy nauki o świecie i barwie. Cz. 1, Cz. 2,