New items
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Andrzej Zwierzchowski : obraz w obraz : malarstwo
Color and Light : The Neo-Impressionist Henri-Edmond Cross
Choroba jako metafora : AIDS i jego metafory
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja