Nowości
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,
Prywatne i publiczne : architektura nowoczesna jako medium masowe
Contemporary stone sculpture : aesthetics, methods, appreciation
Artwork of Berserk